2018 KPSS başvuruları ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne hangi tarihlerde yapılacak?


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihi yaklaşıyor. Memur adayları 2018 KPSS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihlerde yapılacak gibi sorulara yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM tarihleri açıklamıştı. İşte 2018 KPSS başvuru ve sınav tarihleri.


Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) için geri sayım başladı diyebiliriz. Milyonlarca adayın katıldığı KPSS sınavı için ÖSYM başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. 

2018 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? SINAV TARİHLERİ

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru tarihleri: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sınav tarihleri: 22.07.2018 – 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihleri: 29.07.2018 – 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihleri: 05.08.2018 – 31.08.2018

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Hakkında

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Login

Lost your password?